Tag Archives: Vũ Thị Thu

#173 – Quyền lực và sự tương thuộc trong kỷ nguyên thông tin

Nguồn: Robert O. Keohane & Joseph S. Nye (1998). “Power and Interdependence in the Information Age”, Foreign Affairs, Vol. 77, No. 5 (Sep. – Oct.), pp. 81-94. Biên dịch: Vũ Thị Thu | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương Sự … Continue reading

Posted in Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , , | Leave a comment

#28 – Hãy suy nghĩ lại: Toàn cầu hóa

Nguồn: Moisés Naím (2009). “Think again: Globalization”, Foreign Policy, No. 171 (March/April), pp. 28-30, 32, 34.>>PDF Biên dịch: Vũ Thị Thu | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: #154 – Toàn cầu hóa chính trị thế giới Hãy … Continue reading

Posted in Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu, Chính trị quốc tế, Kinh tế chính trị quốc tế | Tagged , , , , | Leave a comment