Tag Archives: Vũ Minh Đức

#90 – Sử dụng và lạm dụng lịch sử: Trường hợp Munich, Việt Nam và Iraq

Nguồn: Jeffrey Record (2007). “The Use and Abuse of History: Munich, Vietnam and Iraq”, Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 49, No.1, pp. 163-180. Biên dịch và Hiệu đính: Vũ Minh Đức Tháng 8 năm 1990 đã chứng kiến một sự … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Lịch sử | Tagged , , | 2 Comments