Tag Archives: Võ Kim Hà

#234 – CIA, cuộc đảo chính chống lại Allende và sự nổi lên của Pinochet

Nguồn: Jack Devine,[1] “What Really Happened in Chile – The CIA, the Coup Against Allende, and the Rise of Pinochet”, Foreign Policy, July/August 2014, pp. 26-35. Biên dịch: Võ Kim Hà | Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Vào ngày 9/11/1973, … Continue reading

Posted in Biên dịch, Châu Mỹ, Chính trị quốc tế, Lịch sử | Tagged , , , , | 2 Comments