Tag Archives: Trần Nguyên Khang

#19 – Nguồn gốc những xung đột lớn trong thế kỷ 20

Nguồn: Nye, Joseph S. (2007). “Origins of the Great Twentieth-Century Conflicts?” (Chapter 2), in Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts (New York: Longman), pp. 33-58. Biên dịch: Trần Nguyên Khang, Lê Hồng Hiệp | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , | 1 Comment