Tag Archives: Trần Nguyễn Dạ Vi

Tại sao khủng hoảng 2008 nổ ra?

Nguồn:  J. Bradford Delong, “What failed in 2008?”, Project Syndicate, 28/01/2015. Biên dịch: Trần Nguyễn Dạ Vi | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Để giải quyết một vấn đề, chỉ biết phải làm gì là chưa đủ. Bạn cần phải … Continue reading

Posted in Bình luận, Kinh tế quốc tế | Tagged , , | Leave a comment

Chứng khoán hóa và khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-08

Nguồn: Eric Helleiner, “Understanding the 2007–2008: Global Financial Crisis: Lessons for Scholars of International Political Economy”, Annual Review of Political Science,  2011,  pp. 67 – 87 (trích dịch trang 69-72). Biên dịch: Trần Nguyễn Dạ Vi | Hiệu đính: Lê Hồng … Continue reading

Posted in Bình luận, Kinh tế quốc tế, Lịch sử kinh tế | Tagged , , | Leave a comment