Tag Archives: Trần Hạnh

#203 – Trung Quốc: Bùng nổ hay sụp đổ?

Nguồn: Ian Bremmer. “China: superpower or superbust”, The National Interest Magazine, Nov/Dec 2013. Biên dịch: Trần Hạnh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Đảng cộng sản có thể tồn tại bao lâu nữa ở Trung Quốc?  Như thể thị … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Trung Quốc | Tagged , , , | 1 Comment