Tag Archives: Tống Thị Thanh Duyên

#166 – Lý Quang Diệu viết về Bắc Triều Tiên

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “North Korea: A Grand Hoax”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 137-146. Biên dịch và Hiệu đính: Tống Thị Thanh Duyên Bài liên quan: Các phần khác … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | 9 Comments

#144 – Lý Quang Diệu viết về Ấn Độ

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “India: In the Grip of Caste”, in L.K Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 147-157. Biên dịch: Tống Thị Thanh Duyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | 3 Comments

#127 – Lý Quang Diệu viết về Nhật Bản

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Japan: Strolling into Mediocrity”, in L.K Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 125-136. Biên dịch: Tống Thị Thanh Duyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: #109 … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Nhật Bản | Tagged , , , , | 6 Comments