Tag Archives: Phan Đoàn Hoài Trinh

#35 – Thế lưỡng nan an ninh và xung đột sắc tộc

Nguồn: Barry A. Posen (1993). “The Security Dilemma and Ethnic Conflict”, Survival, Vol. 35, No. 1 (Spring), pp. 27-47.>>PDF Biên dịch: Phan Đoàn Hoài Trinh | Hiệu đính: Nguyễn Võ Dân Sinh Cùng với sự kết thúc Chiến tranh Lạnh … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu, Chính trị quốc tế, Địa chính trị, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , | 1 Comment