Tag Archives: Phạm Thị Kim Ngân

#188 – Quái vật đảo Jekyll (Ch.10): Cơ chế tạo ra tiền của Cục Dự trữ Liên bang

Nguồn: G. Edward Griffin, “The Mandrake Mechanism”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 10. Biên dịch: Phạm Thị Kim Ngân | Hiệu đính: Lê … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | Leave a comment

#21 – Phản ứng của chế độ chuyên chế với suy thoái kinh tế

Nguồn: Dag Tanneberg, Christoph Stefes & Wolfgang Merkel (2013). “Hard times and regime failure: autocratic responses to economic downturns”, Contemporary Politics, 19:1, 115-129. Biên dịch: Phạm Thị Kim Ngân | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Các học giả xếp những … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế, Phương pháp NCKH | Tagged , , , , , | 2 Comments