Tag Archives: Nguyễn Thị Trang

#222 – Con đường hòa bình của chủ nghĩa tự do và kiến tạo

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 10), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Nguyễn Thị Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Luật pháp quốc tế, Lý thuyết QHQT, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , , , | Leave a comment