Tag Archives: Nguyễn Thị Tố Nga

Viện trợ nước ngoài (Foreign aid)

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Nga Viện trợ nước ngoài là các khoản ưu đãi tài chính, hàng hóa và dịch vụ được tài trợ dành cho các nước đang phát triển nhằm thúc đẩy phát triển ở các quốc gia này, … Continue reading

Posted in Kinh tế chính trị quốc tế, Thuật ngữ QHQT | Tagged , | Leave a comment

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Nga Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development), viết tắt OECD, là một tổ chức liên chính phủ được thành lập theo một hiệp định ký tại Paris … Continue reading

Posted in Thuật ngữ QHQT | Tagged , | Leave a comment

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC)

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Nga Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu lửa (Organization of Petroleum Exporting Countries), viết tắt OPEC, là một tổ chức liên chính phủ được thành lập tại Hội nghị Baghdad năm 1960. Năm nước thành viên … Continue reading

Posted in Kinh tế chính trị quốc tế, Thuật ngữ QHQT | Tagged , , | Leave a comment

Quốc hữu hóa (Nationalization)

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Nga Quốc hữu hóa là việc chuyển quyền sở hữu tài sản của một hoặc một số cá nhân hoặc một hoặc một số tổ chức thành tài sản công (tài sản thuộc quyền sở hữu … Continue reading

Posted in Kinh tế chính trị quốc tế, Thuật ngữ QHQT | Tagged , | Leave a comment

Nước mới công nghiệp hóa (NICs)

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Nga Các nước mới công nghiệp hóa (Newly Industrialized Countries – NICs), hay các nền kinh tế mới công nghiệp hóa (Newly Industrialized Economies – NIEs) là một thuật ngữ để chỉ một nhóm các quốc … Continue reading

Posted in Thuật ngữ QHQT | Tagged , | Leave a comment

Nhóm G-77 (Group of 77)

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Nga Nhóm 77 (G-77) là tổ chức liên chính phủ lớn nhất của các nước đang phát triển, hoạt động chủ yếu trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc và các cơ quan trực thuộc … Continue reading

Posted in Kinh tế chính trị quốc tế, Thuật ngữ QHQT | Tagged | Leave a comment

Nhóm G-20 (Group of 20)

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Nga  G-20 là tên gọi viết tắt của Nhóm 20 Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hai mươi nền kinh tế này bao … Continue reading

Posted in Kinh tế chính trị quốc tế, Nhập môn QHQT, Thuật ngữ QHQT | Tagged | Leave a comment

#33 – Của cải và quyền lực: Chủ nghĩa trọng thương và chủ nghĩa dân tộc kinh tế

Nguồn: David Balaam & Michael Veseth (2007). “Wealth and Power: Mercantilism and Economic Nationalism”, in D. Balaam & M. Veseth (eds) Introduction to International Political Economy, 4th ed. (London: Pearson Education), Chapter 2. Biên dịch: Đinh Thị Hiền Lương | … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , | 2 Comments