Tag Archives: Nguyễn Thị Thùy Trang

Phản ứng của Trung Quốc đối với tranh luận về Viện Khổng Tử

Nguồn: Nathan Beauchamp-Mustafaga, “A spoiled Anniversary: China Reacts to Confucius Institute Controversy”, China Brief, Volume 14, Issue 19, 10/10/2014. Biên dịch: Nguyễn Thị Thùy Trang | Hiệu đính: Phạm Trang Nhung Ngày 27/9/2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình … Continue reading

Posted in Bình luận, Chính trị quốc tế, Trung Quốc | Tagged , , , | Leave a comment