Tag Archives: Nguyễn Thị Thu

#230 – Quái vật đảo Jekyll (Ch.15): Lịch sử ra đời đồng đô la Mỹ

Nguồn: G. Edward Griffin, “The Lost Treasure Map”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 15. Biên dịch: Nguyễn Thị Thu | Hiệu đính: Lê … Continue reading

Posted in Biên dịch, Hoa Kỳ, Lịch sử, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | 4 Comments

#103 – Tại sao Trung Quốc sẽ dân chủ hóa?

Nguồn: Yu Liu & Dingding Chen (2012). “Why China will Democratize”, The Washington Quarterly, Vol. 35, No. 1, pp. 41 – 63.>>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Thu | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương Bài liên quan: #92 – Một số điều … Continue reading

Posted in Biên dịch, Trung Quốc | Tagged , , , , , | Leave a comment