Tag Archives: Nguyễn Thị Thanh Xuân

Tại sao châu Âu cần giải cứu Hy Lạp?

Nguồn: Anders Borg, “Why Europe Needs to Save Greece,” Project Syndicate, 12/04/2015. Biên dịch: Nguyễn Thị Thanh Xuân | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Vấn đề căn bản ẩn sau cuộc khủng hoảng kinh tế Hy Lạp là một vấn … Continue reading

Posted in Bình luận, Kinh tế chính trị quốc tế, Nga - Châu Âu | Tagged , , , | Leave a comment

Cần thừa nhận vai trò Trung Quốc trong quản trị toàn cầu

Nguồn: Javier Solana, “China and Global Governance”, Project Syndicate, 30/3/2015 Biên dịch: Nguyễn Thị Thanh Xuân | Hiệu đính: Phạm Trang Nhung Rõ ràng biến động địa chiến lược nổi bật nhất trong hai thập niên vừa qua là sự … Continue reading

Posted in Bình luận, Các vấn đề toàn cầu, Kinh tế chính trị quốc tế, Trung Quốc | Tagged , , , | Leave a comment