Tag Archives: Nguyễn Thị Thắm

#46 – “Chủ nghĩa xét lại” ở Việt Nam DCCH: Bằng chứng mới từ kho tư liệu Đông Đức

Nguồn: Martin Grossheim (2005). “Revisionism’ in the Democratic Republic of Vietnam: New Evidence from the East German Archives”, Cold War History, 5:4, 451-477. Biên dịch: Nguyễn Thị Thắm | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: #65 – Sự kiện … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử, Việt Nam | Tagged , , , , | 4 Comments