Tag Archives: Nguyễn Thị Bảo Trân

Tác động của thông tin lên chính sách tiền tệ

Nguồn: Will Hickney, “Currency Wars Fool Few in the Age of Social Media”, YaleGlobal, 03/03/2015. Biên dịch: Nguyễn Thị Bảo Trân | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp “Chiến tranh tiền tệ” đang quay trở lại tại nhiều quốc gia trên … Continue reading

Posted in Bình luận, Kinh tế quốc tế | Tagged , , | Leave a comment

Trung Quốc thao túng tiền tệ không phải là vấn đề

Nguồn: Jeffrey Frankel, “The Non-Problem of Chinese Currency Manipulation,” Project Syndicate, 20/02/2015. Biên dịch: Nguyễn Thị Bảo Trân | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Hai đảng chính trị của Mỹ hiếm khi thống nhất với nhau, nhưng có một điều … Continue reading

Posted in Bình luận, Kinh tế quốc tế, Trung Quốc | Tagged , , | Leave a comment

#59 – Yếu tố kinh tế trong rạn nứt quan hệ Việt – Trung giai đoạn 1972-75

Nguồn: Kosal Path (2011). “The Economic Factor in the Sino-Vietnamese Split, 1972–75: An Analysis of Vietnamese Archival Sources, Cold War History, 11:4, 519-555. Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Thị Bảo Trân Dựa trên nguồn tài liệu lưu trữ chưa … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử, Trung Quốc, Việt Nam | Tagged , , , | 4 Comments