Tag Archives: Nguyễn Hồng Ngọc

#40 – Đế chế có thời hạn

Nguồn: Niall Ferguson[1] (2006). “Empires with Expiration Dates”,  Foreign Policy (September/October), pp. 46-52. Biên dịch: Nguyễn Hồng Ngọc | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Sự tồn vong của các đế chế đóng vai trò thúc đẩy lịch sử phát triển. Tuy nhiên, … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Lịch sử | Tagged , , , | 3 Comments