Tag Archives: Nguyễn Đình Quý

Lịch sử bí mật của khủng hoảng tài chính

Tác giả: Harold James | Biên dịch: Nguyễn Đình Quý Tiểu thuyết Ảo mộng tiêu tan (Lost illusions) nổi tiếng của Balzac kết thúc bằng việc chỉ ra sự khác nhau giữa “lịch sử chính thức”, vốn “toàn sự dối … Continue reading

Posted in Bình luận, Kinh tế quốc tế, Lịch sử kinh tế | Tagged , | Leave a comment