Tag Archives: Nguyễn Đắc Thành

Đằng sau sự ngộ nhận lớn và tai hại về Hy Lạp

Nguồn: John Humphrys, “Let me slay the big fat Greek myth”, Sunday London Times, 28/06/2015. Biên dịch: Nguyễn Đắc Thành Với lề thói tiêu pha và mức lương hưu trí điên rồ, người dân Hy Lạp đã tự mang đến … Continue reading

Posted in Bình luận, Chính trị quốc tế, Kinh tế chính trị quốc tế, Nga - Châu Âu | Tagged , , | 1 Comment

#251 – Sức mạnh quân sự và an ninh quốc gia trong một thế giới hỗn loạn (P2)

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 8), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Lưu Ngọc Trâm | Hiệu đính: Nguyễn Đắc Thành Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Quân sự - Chiến lược | Tagged , , , , , | Leave a comment

#250 – Sức mạnh quân sự và an ninh quốc gia trong một thế giới hỗn loạn (P1)

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 8), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Lưu Ngọc Trâm | Hiệu đính: Nguyễn Đắc Thành Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Quân sự - Chiến lược | Tagged , , , , , | Leave a comment

Khủng hoảng Ukraine và tư duy của người Nga

Tác giả: Ghia Nodia | Biên dịch: Nguyễn Đắc Thành Bài liên quan: Liệu Putin có thể sống sót?/ Tại sao cuộc khủng hoảng Ukraine là do lỗi của phương Tây Khủng hoảng Ukraine đã làm tiêu tan những giả định … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Bình luận, Nga - Châu Âu | Tagged , | 1 Comment