Tag Archives: Lê Vĩnh Triển

Bài học từ Venezuela cho các chế độ độc tài

Tác giả: Lê Vĩnh Triển Khi báo chí chính thống của Việt Nam hầu như án binh bất động vì nhà nước chưa thể hiện quan điểm về vấn đề Venezuela, việc đưa tin hầu như chỉ dừng lại ở … Continue reading

Posted in Bình luận, Châu Mỹ | Tagged , | Leave a comment

Các thế lưỡng nan trong kinh tế và phát triển ở Việt Nam

Tác giả: Lê Vĩnh Triển Tác giả tiếp cận các vấn đề của Việt Nam bằng cách phân tích các mâu thuẫn hay những thế lưỡng nan mà chính quyền Việt Nam phải đối phó trong quá trình lãnh đạo … Continue reading

Posted in Bình luận, Việt Nam | Tagged | Leave a comment

Đổi mới II: Pháp quyền và tính chính danh của Nhà nước ở Việt Nam

Tác giả: Lê Vĩnh Triển & Kris Hartley Việt Nam có cơ hội để xác định một mô hình phát triển tự do hóa thế hệ tiếp theo. Sự phát triển kinh tế Việt Nam kể từ những cải cách … Continue reading

Posted in Bình luận, Việt Nam | Tagged , | Leave a comment

Thế lưỡng nan của Việt Nam trong quá trình tư nhân hóa

Tác giả: Lê Vĩnh Triển & Kris Hartley Suy giảm tăng trưởng vì sự thất bại của doanh nghiệp nhà nước là mối đe dọa đối với ổn định chính trị. Chính quyền Việt Nam đã trung thành với đường … Continue reading

Posted in Bình luận, Việt Nam | Tagged , | 4 Comments

Dân chủ hóa Việt Nam: Một cách nhìn không định kiến

Tác giả: Lê Vĩnh Triển Môi trường chính trị Việt Nam tương đối khó nắm bắt. Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCS) nắm quyền kiểm soát chính trị một cách tuyệt đối như đã nêu trong hiến pháp của nước … Continue reading

Posted in Bình luận, Việt Nam | Tagged , | 10 Comments

#110 – Sức mạnh mềm và chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Nguồn: Joseph S. Nye (2004). “Soft Power and American Foreign Policy” (Chapter 5) in J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs), pp. 127-148. Biên dịch: Lê Vĩnh Triển | Hiệu đính: Giáp Văn Dương Bài liên … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Phân tích CSĐN | Tagged , , , , , , | Leave a comment