Tag Archives: Lê Thị Mỹ Hương

#11- Xử lý cuộc khủng hoảng Châu Á: IMF và Hàn Quốc

Nguồn: Corning, Gregory (2000). Managing the Asian Meltdown: The IMF and South Korea. Institute for the Study of Diplomacy School of Foreign Service, Georgetown University, Pew Case Study, 1. Biên dịch: Lê Thị Mỹ Hương, Châu Ngọc Huyền, Trương Thị … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments