Tag Archives: Lê Thanh Tùng

#88 – Những cú sốc kinh tế và tác động tới chính trị quốc tế

Nguồn: Jeffrey Frankel (2012). “Economic Shocks and International Politics”, Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 54, No.3, pp. 29-46. Biên dịch: Phạm Thị Nga | Hiệu đính: Lê Thanh Tùng, Lê Hồng Hiệp Trong suốt năm năm từ 2003 tới … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế | Tagged , , , , | Leave a comment

#51 – Bồi thường cho nạn nhân bị xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng: Trường hợp Campuchia

Nguồn: Hao Duy Phan, “Reparations to Victims of Gross Human Rights Violations: The Case of Cambodia”, East Asia Law Review, Vol 4,  pp. 277-298.>>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Thanh Hà | Hiệu đính: Lê Thanh Tùng Cộng đồng thế giới … Continue reading

Posted in Biên dịch, Luật pháp quốc tế | Tagged , , , , | 4 Comments