Tag Archives: Khương Dư Kim

#152 – Quái vật đảo Jekyll (Ch.3): Các vụ giải cứu ngân hàng và công ty trong lịch sử Hoa Kỳ

Nguồn: G. Edward Griffin, “Protectors of the Public”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 3. Biên dịch và Hiệu đính: Khương Dư Kim Bài … Continue reading

Posted in Biên dịch, Hoa Kỳ, Lịch sử kinh tế | Tagged , , | Leave a comment

#126 – Trung Quốc, các nhà tài trợ mới nổi và cuộc cách mạng thầm lặng trong hỗ trợ phát triển

Nguồn: Ngaire Wood (2008). “Whose aid? Whose influence? China, emerging donors and the silent revolution in development assistance”, International Affairs, Vol. 84, No. 6, pp. 1205–1221.>>PDF Biên dịch và Hiệu đính: Khương Dư Kim Bài liên quan: #78 – Quản … Continue reading

Posted in Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu, Kinh tế chính trị quốc tế | Tagged , , , | 3 Comments