Tag Archives: Hoàng Việt Huy

#96 – Điều gì xảy ra nếu Châu Âu thất bại?

Nguồn: Thomas Wright (2012). “What if Europe Fails?”, The Washington Quarterly, Vol. 35, No. 3, pp. 23 – 41.>>PDF Biên dịch: Hoàng Việt Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thành Trung Bài liên quan: #91 – Khủng hoảng nợ công Châu … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Nga - Châu Âu | Tagged , , , , | Leave a comment