Tag Archives: Hồ Lê Trung

#121 – Sự trỗi dậy của nền dân chủ phi tự do

Nguồn: Fareed Zakaria (1997). “The Rise of Illiberal Democracy”, Foreign Affairs, Vol. 76, No. 6 (Nov. – Dec.), pp. 22-43.>>PDF Biên dịch: Hồ Lê Trung | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương Làn sóng kế tiếp Nhà ngoại giao Hoa Kỳ … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế | Tagged , , , | 1 Comment

#63 – Đối phó với một Trung Quốc mâu thuẫn

Nguồn: David Shambaugh (2011). “Coping with a Conflicted China”, The Washington Quarterly, 34:1, pp. 7-27.>>PDF Biên dịch: Hồ Lê Trung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Những năm 2009-2010 sẽ được ghi nhớ là những năm Trung Quốc trở nên … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Biên dịch, Hoa Kỳ, Trung Quốc | Tagged , , , , | 4 Comments