Tag Archives: Đào Anh Dũng

#85 – Độc tài, cách mạng và dân chủ: Ai Cập và tác động khu vực

Nguồn: Amin Saikal (2011). “Authoritarianism, revolution and democracy: Egypt and beyond”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 65, No. 5, pp. 530-544. Biên dịch: Đào Anh Dũng | Hiệu đính: Nghiêm Hồng Sơn Bài liên quan: #81 – So sánh những … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Tây Á - Châu Phi | Tagged , , , , | Leave a comment