Tag Archives: Bế Minh Nhật

Bài học đạo đức từ Hy Lạp

Nguồn: Joseph E. Stiglitz, “A Greek Morality Tale”, Project Syndicate, 03/02/2015. Biên dịch: Bế Minh Nhật | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Khi cuộc khủng hoảng khu vực đồng Euro bắt đầu nửa thập niên trước, các nhà kinh tế … Continue reading

Posted in Bình luận, Kinh tế chính trị quốc tế, Kinh tế quốc tế, Nga - Châu Âu | Tagged , , , | Leave a comment

Vấn đề cải cách hiến pháp của Nhật Bản

Nguồn: Brahma Chellaney, “Japan’s constitutional albatross”, Project Syndicate, 02/02/2015. Biên dịch: Bế Minh Nhật | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Lễ kỉ niệm 70 năm ngày Nhật Bản thất bại trong Thế Chiến thứ Hai đang đến gần và nó … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Bình luận, Nhật Bản | Tagged , , | Leave a comment

#177 – Chiến lược can dự kinh tế đang đổ vỡ của Trung Quốc

Nguồn: Jeffrey Reeves (2013). “China’s Unraveling Engagement Strategy”, The Washington Quarterly, Vol. 36, No. 4, pp. 139–149.>>PDF Biên dịch: Bế Minh Nhật | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Sự đồng thuận giữa các nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ở … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, ASEAN, Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Trung Quốc | Tagged , , , | Leave a comment

#146 – Tính chính danh, nhất quán, và việc quản lý hệ thống thương mại thế giới

Nguồn: Bernard M. Hoekman & Michel M. Kostecki, “Legitimacy, Coherence and Governance” (Ch. 14) , in B.M. Hoekman & M.M. Kostecki, The Political Economy of World Trading System: From GATT to WTO (3rd edition), (London: Oxford University Press, 2010), pp. … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Kinh tế quốc tế | Tagged , , , | Leave a comment