Điểm tin

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Tuyển chọn với sự cho phép từ Viet-studies

18/06/2019

——————

17/06/2019

——————

16/06/2019

——————-

15/06/2019

—————–

14/06/2019

——————-

13/06/2019

——————-

12/06/2019

——————-

11/06/2019

—————

10/06/2019

Tài liệu đặc biệt về tham vọng của Trung QuốcNhân đọc bài Bản kế hoạch nhằm đưa Trung Quốc “thống trị” thế giới (TS 9-6-19) của Nguyễn Hải Hoành, tôi xin chép lại đây một chương khá chi tiết về vấn đề này trong cuốn “China’s Vision of Victory” (Chiến thắng trong cái nhìn của Trung Quốc) của Jonathan Ward vừa ra:
Made In China 2025:
Mastering Future Industries And Going Global 

——————

09/06/2019

—————-

08/06/2019

————–

07/06/2019

—————-

06/06/2019

——————-

05/06/2019

—————-

04/06/2019

—————-

03/06/2019

——————————

LƯU Ý: Nghiencuuquocte.org chỉ lưu phần điểm tin trong vòng hai tuần, vui lòng truy cập Viet-studies.net để xem các phần điểm tin cũ hơn.